Kreativitet och produktivitet


Oavsett om ens kreativa område är att ta bilder, redigera dem eller något annat, finns det stunder då man inte alls känner sig varken kreativ eller produktiv alls. De som känner igen sig vet säkert hur svårt det kan vara att arbeta igenom något som detta. I denna artikel presenterar vi lite information kring kreativitet och hur man kan hantera situationer som uppstår.

Det finns ingen pausknapp för kreativitet

Många menar att kreativa personer först och främst drivs av nyfikenhet, och att det kan vara svårt till helt omöjligt att försöka sätta stopp för detta. Det är fullt möjligt att försök till att göra detta kan vara mer skadligt för produktiviteten än att se till att få utlopp för denna nyfikenhet.

Variation är viktigt

Kreativa personer kan hitta inspiration i många olika områden och det kan vara bättre att emellanåt vända sig till andra helt orelaterade källor istället för att bara ägna sig åt en och samma sak. Arbetar man med att skriva böcker kan man till exempel även söka inspiration i musik. Håller man på med musik kan man istället plocka upp målarböcker för vuxna. Så länge man kliver utanför sitt område ger man sig möjligheten att börja tänka i nya banor.

Kreativitet kommer ofta i cykler

Det är inte alls ovanligt att en period av hög kreativitet följs av en betydligt mer långsam. Detta kan vara frustrerande både för personen i fråga och för andra i omgivningen. Men det är viktigt att förstå att båda perioderna är faktiskt viktiga för helheten. Många känner även att de behöver tid att reflektera över inspirationskällor och förnya sina drivkrafter. I stunder som dessa är de flesta överens om att det går betydligt snabbare om de får vara för sig själv och inte bli störd. Detta är inte direkt en del av det kreativa arbetet utan en biprodukt av det. Isolering kan faktiskt vara skadligt för kreativitet annars.