Får man fotografera överallt


Som fotograf är det lätt att ryckas med i stunden och ta bilder av alla olika motiv man stöter på. Det kan vara på olika resor, skolavslutningar eller andra sociala sammanhang.

I och med sociala media har det blivit ett problem med att alla idag har kameror med sig överallt och delar bilder hej vilt på olika sociala medier utan att ta någon hänsyn till sina medmänniskor och detta har resulterat i att bland annat skolor förbjuder fotografering vid avslutningar, julfiranden och så vidare. Detta är först och främst för att förhindra spridningen av andras barn, då föräldrarna inte önskar detta, men framför allt för att inte röja de människor som lever under skyddad identitet av olika skäl.

Även natur och fritidsfotografen kan råka ut för hinder i sin strävan att fånga olika objekt. Det är faktiskt inte ok att fotografera överallt i vårt land utan man måste respektera de lagar som finns. Du får inte fotografera någon form av skyddsobjekt, då kan det bli fråga om ett hot mot rikets säkerhet. Det kan vara olika militära objekt eller industrispionage. Du ska också respektera personers integritet, det vill säga inte fotografera dem i en situation som är sexuell eller naken. Undvik att fotografera i vallokaler då integriteten ska kunna skyddas även här. Kommersiella skäl kan också vara en anledning då en konstnär eller ägaren till konstverket inte vill att någon gör kopior av dem.